Timbeco är en certifierad användare av siga tejper

Timbeco Woodhouse produktionsgrupp har deltagit i SIGA tejpernas användningsträning ordnad av produceraren. I samband med detta är Timbeco en certifierad användare av energieffektiva montersfärdiga hus och träelement där SIGA tejper används. SIGA tejper är kända i konstruktionsområde för sitt stora produktutbud samt hög kvalitet. Idag använder Timbeco endast SIGA tejper för konstruktion av energieffektiva montersfärdiga … Continued

Visa mer

Fönster med specifik vikt av en dagis-förskola i Finland

Timbeco tillverkade en dagis-förskola av träelement i Finland. Stora fönster installerades också till utfackningsväggarna i Timbecos elementfabrik. För överliggare användes det limträ i stället för vanlig trä, eftersom limträet är mycket starkare och möjliggör att konstruera långa överliggare. Eftersom byggnadens energieffektivitet är mycket viktig för kunden, användes det för fönstrenas förtätning silikonliknande mastix i stället … Continued

Visa mer

Flervåningshus med passivhusets lufttäthet i Norge

Timbeco tillverkade utfackningsväggar av trä till ett 13-vånigt flervåningshus i Norge. Användningen av utfackningsväggarna av trä i byggnader höjer märkligt monteringshastighet och därför förminskas också byggnadens budget. Timbeco installerade också fönster till utfackningsväggarna. Eftersom fönster installeras till utfackningsväggarna i fabriken, möjliggör det att tätna fönstren lufttätare jämfört med om fönstren hade monterats på byggobjektet. Resultat … Continued

Visa mer

Flerbostadshus med ljud- och brandsäkerhet i Norge

Timbeco tillverkade och konstruerade två tvåvåniga flervåningshus i Norge. Yttre ytbehandling installerades på träelement i Timbecos elementfabrik samt fönster med förtätning och ytbehandling. En viktig aspekt för kunden var ljud- och brandhärdighet av mellanbjälkslag. För att höja ljudhärdigheten installerades det akustiska metallpålar på mellanbjälkslags byggelement på fabriken. Ljudbarriärband monterades också mellan utfackningsväggar och mellanbjälkslags byggelement. … Continued

Visa mer

Timbeco har tillverkat och uppfört de första ce-märkta monteringsfärdiga husen i Estland

Monteringsfärdiga hus tillverkade på fabriken av Timbeco Woodhouse har fått CE-märkning, den första av sitt slag bland estniska hustillverkare. Märkningen intygar att monteringsfärdiga hus tillverkade av Timbeco uppfyller de europeiska tekniska kvalitetskraven. Dessutom är Timbeco den enda hustillverkaren i de baltiska länderna som har CE-certifikat för tillverkning av trähus. CE-märkningen utfärdades till parhus som uppförs … Continued

Visa mer

Utfacknings väggar med speciallösning för ett utbildningscenter i Finland

Utbildningscenter i Finland Timbeco tillverkade yterväggar med speciallösning för Esbo utbildnings- och fritidscenter. De levererade väggelementen var speciella pga materialen som användes hos elementen. I stället för vanlig vindskyddsskiva användes den cementbaserade Cembrit-vindskyddskivan i elementen. Väggelementen hade en stomme av fanervirke (kertopuu) i stället för vanligt trä; kertopuu är styvare jämfört med vanligt trä och … Continued

Visa mer

Utfackningsväggar med trästomme för radhus i Finland

  Merihelmi_vaikeVäggelementen tillverkades och monterades på tre tvåvånings betongradhus för ett högklassigt utvecklingsprojekt vid havet i Merihelmi i Helsingfors. Väggelementen hade nästan maximal färdighetsgrad, såväl stomkompletteringar som eldetaljer monterades på fabriken. Ytbeklädnaden i plåt monterades på plats. Hela Merihelmi-projektet färdigställs hösten 2014. Enligt beställarens representant blev de positivt överraskade över grundligheten av Timbecos monterings- och … Continued

Visa mer

Monteringsfärdiga hus för ett utvecklingsprojekt i Estland

I år tillverkar och uppför vi 4 parhus i Uuesalu bostadsområde i Estland som byggs helt av fabrikstillverkade byggelement. Ivar Mardim, utvecklingschef på Timbeco Ehitus, säger att logistiskt sett är det ett mycket bra projekt. „Vårt företag ligger bara några kilometer från Uuesalu. Men det främsta orsaken till att vi är ett pålitligt val för … Continued

Visa mer

Timbeco är den första ce-certifierade hustillverkaren i de Baltiska länderna

I februari detta år utfärdade BM TRADA, det världsledande certifieringsorganet inom träsektorn, ett certifikat till Timbeco som intygar att elementhus tillverkade av Timbeco Woodhouse uppfyller de högsta europeiska tekniska kraven. Siim Leisalu, verkställande direktör och styrelsemedlem på Timbeco Woodhouse OÜ, säger att eftersom vi exporterar 95% av vår produktion är CE-märkningen ett viktigt säljargument och … Continued

Visa mer

Våra referenser