VISION, UPPDRAG, VÄRDEN

VISION

Europas bästa prefabricering

UPPDRAG

Vi skapar en högre livskvalitet på ett miljövänligt sätt

VÄRDEN

1. Kvalitet och erfarenhet

• Vi kompromissar inte med kvaliteten på produkter och tjänster. Vi ansvarar för överenskommet resultat.
• Vi lovar inget som vi inte kan hålla.
• Vi vet att nyckeln till långsiktigt samarbete och den bästa kundupplevelsen är tillit, ansvar och professionalism.

2. Ärlighet och transparens

• Vi värdesätter ett transparent, ansvarsfullt, ärligt och etiskt uppträdande.
• Vi behandlar informationen som vi har fått säkert och konfidentiellt.

3. Professionellt team och samarbete

• Varje teammedlem är viktig; som ett sammansvetsat lag uppnår vi de överenskomna målen.
• Vi värdesätter yrkesmässig professionalism och bidrar till kontinuerlig kompetensutveckling.

4. Lösningsorientering

• Vi värdesätter yrkesmässig professionalism och arbetar fortlöpande med att utveckla färdigheterna hos personer och team.

5. Trygg arbetsmiljö

• Vi värdesätter en ren och trygg arbetsmiljö och arbetar målinriktat med att förebygga arbetsplatsolyckor.