Byggmoduler

Vi konstruerar, producerar och bygger modulära byggnader

Vid behov av modulbyggnader kan vi på Timbeco hjälpa dig. Byggmoduler har tidigare främst setts som en sorts enkel barack. Standarden har höjts och i vissa fall kan det till och med vara svårt att skilja på ett platsbyggt hus och en så kallad bostadsmodul. Den väsentliga skillnaden mellan de båda är givetvis priset men komfort och funktionalitet är däremot väldigt lika i dag.

BYGGMODULER MED SMART DESIGN

Tekniken har gått framåt även vad gäller byggnation. Modulbyggnader i dag innebär flera olika fördelar så som att det är tidseffektivt men även ett ekonomiskt alternativ vid husbygge. I dag bygger vi modulerna kompletta i fabriken och därefter transporterar vi delarna till rätt destination och monterar ihop dem väl på plats. Numera har modulerna flera användningsområden tack vare funktionella utrymmen och smart design. För den kreative är möjligheterna i det närmaste oändliga med detta alternativ.

Om vi ska beskriva en byggmodul kan den liknas vid en slags kub. Denna utgörs av tak, väggar och golv som i sin tur är utrustade med fönster och dörrar. Modulerna är tillverkade så att det blir möjligt att kombinera dem till en så kallad flermodulbyggnad. I och med teknologins framsteg går det att bygga allt från bostadsmoduler till kontor och hotell på det här sättet. Den stora fördelen mot de klassiska platsbyggda varianterna är så klart det lägre priset och den förkortade byggtiden.

ETT ALTERNATIV VID KORT VARSEL

Som du ser är modulbyggnader enkla och avancerade på en och samma gång i det avseende att det går snabbt att bygga till en låg kostnad samtidigt som de lämpar sig som alternativ till en permanent byggnad. Men detta är också ypperligt för att kunna skapa temporära lösningar då mer utrymme är ett måste inom kort.

BOSTADSMODUL MED MÖJLIGHETER

Vi nämnde tidigare att det även är möjligt att utnyttja detta som bostadsmoduler och då är fördelarna också flera. Planeringen är flexibel och därefter sker en snabb installation. Vid senare tillfälle öppnar detta upp för nya möjligheter så som eventuella utbyggnader av modulen.

FLEXIBILITET ÄR A OCH O MED MODULER

Vi på Timbeco hjälper dig med allt från säkerhet till kvalitetsgaranti och självklart kundservice om du är intresserad av våra tjänster när det gäller byggmoduler. Här tar vi hand om dig och konstruerar ett alternativ som passar dig och dina önskemål beroende på vad du har tänkt dig för ändamål med modulen. Ännu en fördel med moduler är att risken för eventuella kvalitetsfel minskar avsevärt. Detta beror på att byggprocessen sker i fabriker inomhus utan påverkan av väder och vind.

Med modulbyggnader kan du alltid räkna med flexibilitet. Flyttbara alternativ passar exempelvis om du önskar få större yta för din verksamhet och lokalerna i nuläget är för trånga. I takt med att ett företag expanderar kan byggmodulerna passa perfekt då du undviker att binda upp ditt kapital i nya byggnader. Dessutom är det möjligt att reducera lokalytorna allt eftersom om behovet skulle minska.


Vi producerar följande byggnader från modulerna

Vid konstruktion av moduler är det mest rimligt och effektivt att bygga byggnader där liknande modulära komponenter kan användas. När det gäller stora byggnader markeras den höga produktionsnivån först, varför många byggarbetsplatser kan vinnas.

Timbeco har fokuserat på att bygga större byggnader för modulära lösningar:


Fördelar med en modulär byggnad

Tekniken har gått framåt även vad gäller byggnation. Modulbyggnader i dag innebär flera olika fördelar så som att det är tidseffektivt men även ett ekonomiskt alternativ vid husbygge. I dag bygger vi modulerna kompletta i fabriken och därefter transporterar vi delarna till rätt destination och monterar ihop dem väl på plats. Numera har modulerna flera användningsområden tack vare funktionella utrymmen och smart design. För den kreative är möjligheterna i det närmaste oändliga med detta alternativ.

Om vi ska beskriva en byggmodul kan den liknas vid en slags kub. Denna utgörs av tak, väggar och golv som i sin tur är utrustade med fönster och dörrar. Modulerna är tillverkade så att det blir möjligt att kombinera dem till en så kallad flermodulbyggnad. I och med teknologins framsteg går det att bygga allt från bostadsmoduler till kontor och hotell på det här sättet. Den stora fördelen mot de klassiska platsbyggda varianterna är så klart det lägre priset och den förkortade byggtiden.

spara pengar
  • Endast kvalitetsmaterial används vid tillverkning av moduler på fabriken. Produktionen i torra förhållanden säkerställer ett kontrollerat resultat av trämodulerna. Vid byggandet av en byggarbetsplats har material (ramar, ull, byggbrädor) en konstant risk att bli våt vilket kan försämra byggnadens kvalitet avsevärt.
  • Byggnadsmoduler kommer att avsevärt minska abonnentens problem med underleverantörer eftersom det mesta av arbetet görs på fabriken.
  • Om det behövs kan modulerna öppnas och byggas om på annat håll (till exempel för dagis och skolor).
tidsbesparande
  • Byggnadshastigheten hos en modulbyggnad beror på objektets komplexitet, men i regel varar installationen av en modul i 30-60 minuter. På byggarbetsplatsen är moduler kopplade ihop och nödvändiga anslutningar görs till vatten, avlopp och el. Sammankopplingarna mellan modulerna kommer att slutföras på ett överenskommet sätt.
  • Största lägenhetshus monteras på en färdig grund i en vecka.
  • Byggandet av moduler kommer avsevärt att spara tid och kommer att minska byggavfallet på platsen.
  • På begäran kan produktion av moduler startas innan bygglov utfärdas.
  • Byggandet av moduler förkortar byggtiden på platsen och minskar den totala kostnaden för byggandet.

Se hur servicestationen upprättas


Våra referenser