Kontakta oss

Miljö och hållbarhet

Miljöledningssystemet är en del av Timbecos ledningssystem, inklusive planering och genomförande av miljöpolicy och hantering av miljöaspekter.

Timbecos huvudsakliga mål är att öka miljöprestanda genom implementering av efterlevnadskrav och fastställande och uppfyllande av miljömål.

Timbecos miljömål är:
  • Ekonomisk användning av naturresurser och material
  • Hantera avfall på bästa möjliga sätt för natur och människor
  • Kontinuerlig förbättring av verksamhet som syftar till miljöskydd.
Viktiga miljöaspekter för Timbeco är:
  • Naturresurserna i världen minskar
  • Normalt och farligt avfall genereras i produktionsprocessen
  • Felaktig användning av papper
  • Potentiella brandrisker