Väggblock

Timbecos elementfabrik började att använda en innovativ brandskjutslösning för ventilationskanaler – FB Securo.

Det är en brandskjutlsösning, som använder ämnet som expanderar vid hetta. Genom expanderingen förhindrar Securo FB expansion av brand och rök till ventilationskanaler. Securo brandskjutslösningen kan användas till exempel vid konstruktion av trätak och träfassader.

Tester och experimenter har visat att Securo är effektivare och säkrare än vanliga brandskjutslösningar. Den effektiva lösningen har hittils inte hittats i konstruktion av byggelement, framför allt i konstruktion av utfackningsväggar, där ventilationskanal kan öka branden. FB Securo brandskjutslöning, på bilden, installerades av Timbeco till flerbostadshus montersfärdiga erkers i Finland.

 

Våra referenser