Timbecos elementfabrik tillverkade montersfärdiga takerkers för två flerbostadshus i Finland. Det var fönsteröppningar, borta från takkonstruktioner, som konstruktionens huvudentreprenör projekterade som montersfärdiga erkers, producerade i fabriken. Produktion av erkers i fabriken möjliggör att spara märkligt på konstruktionstid.

Erkers tillverkas säkert i fabriken på tillverkningsbrädor. På objekten däremot skall erkers byggas på taket, vilket tar mycket tid och är farligt.

Genomföring av montersfärdiga erkers var ett spännande projekt för oss. Jämfört med tillverkning av vanliga byggelement, fick vi också nya erfarenheter i tillverkning av takmoduler.

Projektets genomslag baserades på genomgripande takfigurer från huvudentreprenören. Men det möjliggjordes också av faktumet att vi kan projektera i HSB CADis 3D format. Projekteringens 3D format möjliggör att bättre bedöma förbindelsernas lämplighet för både beställaren och tillverkaren tack vare översikten.

 

Våra referenser