Utfackningsväggar

Hittils har man kompletterat ett projekt av två flerbostadshus med utfackningsväggar av trä i Norge. Projektet är egendomligt eftersom utfackningsväggar av trä kombinerades med stål- och betongkonstruktion.

Den bärande konstruktionen av flerbostadshus formerade väggar med stålpelare och mellanbjälkslag i betong. Timbecos jobb var att projektera och tillverka en genomgripande lösning av utfackningsväggar i trä, som skulle passa för att förbinda konstruktioner i både stål och betong.

 

 

Våra referenser