Kontakta oss

Hållbarhetsrapport (ESG)

Grunderna i Timbecos strategi är baserad på hållbart byggande och vårt mål är att företagets verksamhet ska vara koldioxidneutral 2028. Den tar hänsyn till den energi som produceras av de solpaneler som installeras i de byggnader vi tillverkar och uppför och på taken av fabriksbyggnaderna.

Huvudaktiviteter

  • Hållbarhetsrelaterade mål för 2028
  • Möjlighet att beräkna koldioxidavtryck
  • Hållbara utvecklingsmål
  • Företagets gröna uppdrag
  • Implementering av principer för cirkulär ekonomi i tjänster
  • Återvinning av träproduktionsrester
  • Bidra till utvecklingen av sektorn

Hållbarhetsredovisning 2022