Elementer av massivträ

Timbeco tillverkar och installerar en äldreboende, kombinerad av CLT (cross-laminated timber) och byggelement i Sverige. Eftersom CLT är ett ganska nytt och spännande material i hustillverkning, börjar Timbeco att visa processen av hustillverkning, framför allt med tanke på säregenheter av CLT.

Varför valde beställaren CLT lösning?

Konstruktionsmässigt kunde byggnaden ha konstruerats med alla material och byggnadssätt som man vet idag. Ändå hade beställaren två krav vid val av byggnadsmaterial: miljöhållbarhet och innovation.

Eftersom beställaren är en lokal myndighet som är känd för att använda miljöhållbara principer, var det ingen tvekan att välja trä. Med tanke på innovation var beställarens avsikt att genomföra projektet med ett innovativt konstruktionsmaterial. CLT svarar på båda krav. Det är ett innovativt och miljöhållbart material. Beställaren tänker att tillämpa erfarenheter från pilotprojektet också vid konstruktion av andra offentliga byggnader.

CLT fördelar

CLT (cross-laminated timber) är det första alternativet till betong, som möjliggör att använda trä också vid konstruktion av höghus tack vare sitt stabilitet och hållande form

  • med positiv CO₂ balans
  • ett miljövänligt och hållbart byggmaterial
  • 5 gånger lättare än betong eller tegelsten
  • bra isolationsegenskaper
  • bra brandsäkerhets egenskaper

Projektinformation:

  • Byggnadens typ: samhällsbyggnad
  • Produkt: genomgripande lösning av ett montersfärdigt hus kombinerad med CLT (cross-laminated timber)
  • Byggelementens totala volym: 10 000 m2

 

Våra referenser