Väggelement

Timbeco har projekterat och tillverkat utvändigt aluminiumklädda utfackningsväggar för en kontorsbyggnad på Färöarna.

Klimatet på Färöarna är rätt extremt – det regnar praktiskt taget varje dag. För att minska byggtiden i de tuffa förhållandena på plats kläddes fasaden med beklädnasskiva redan på fabriken. Plast-/aluminiumfönstren i byggelementen tätades och färdigställdes. Utfackningsväggarna kläddes utvändigt med aluminiumplåt med olika profil.

 

 

Våra referenser