Bim Summit 2018

Timbeco projekteerimisosakonna juht Raino Kivioja astus esitlusega üles BIM Summit 2018-l.

Timbeco kutsuti BIMsummit-ile jagama oma edukat kogemust laserskanneeringu kasutamisest reaalse projekti näitel. Esitlus keskendus Keskustakirjasto laserskaneerimise tulemusena saadud punktipilve sidumisest hoone mudeliga. Projekteeritud ning reaalselt ehitatud konstruktsioonidega mudeli käsitlemisest, tarkvaralistest piirangutest ja lisandväärtustest, mis aitasid meil antud projekti edukalt läbi viia.

Mudelprojekteerimine on kogu maailmas saamas arhitektide ja projekteerijate tavaliseks töövahendiks. 2015. aasta suvel viis TTÜ peatöövõtjate seas läbi uuringu, millest selgus, et uudsete võimaluste kasutamine ei olnud veel suure osani Eesti ehitajatest jõudnud. See tähendab, et ehitusinfo modelleerimise potentsiaalne kasu oli pärsitud hoone terve eluea vältel.

 

2016. aastal toimus esimese BIMsummit Estonia – praktikult praktikule suunatud rahvusvahelise konverentsi leidmaks reaalsetele probleemidele reaalseid lahendusi BIMi rakendamise valdkonnas. BIMsummiti eesmärgiks sai inspireerida Eesti peatöövõtjaid ja ehituse tellijaid läbi teiste praktikute kogemuse.

Nüüd, 2 aastat hiljem, on Eesti jõudnud punkti, kus mudelprojekteerimine on laialdasemalt kasutusel ning meie enda praktikutel on projekte, õppetunde ja edusamme, mida jagada. BIMsummit 2018 keskendub projektidele Eestist kui välismaalt, eesmärgiga jagada kogemusi ning anda kohalolijatele ideid, kuidas järgnevates projektides mudelprojekteerimisest veel suurem kasu lõigata.

 

Näited tehtud töödest