Timbeco projekteeris ja tootis eramu, mille õhutihedus oli kaks korda parem kui on nõutud passiivmajal.

Põhja-Norrase toodetud ja püstitatud eramu rõhutesti tulemusel mõõdetud õhulekkearv oli n₅₀=0,29 1/h. Võrdluseks passiivmaja piirete nõutud õhutihedus peab olemas mitte kehvem kui 0,6 1/h. Piirete õhupidavus näitab kui õhutihedalt on toodetud ja ehitatud hoone väliskonstruktsionid (välisseinad, katus, aknad, uksed).

Timbeco pöörab suurt rõhku hoonete energiatõhususele juba alates projekteerimisfaasist, kus igale projektile leitakse lähtuvalt püstitatud lähteülesandest sobivaimad ja energiatõhusamaid sõlmlahendused. Timbeco majade energiatõhusus saavutatakse tänu kvaliteetsetele SIGA firma toodetele ning hoolikale tööle tehases ja ehitusplatsil. Lõplik ja hea energiatõhusus saavutatakse ainult siis, kui igas ehitusfaasis pööratakse sellele tähelepanu.

Näited tehtud töödest