Elementmaja

Projekti kirjeldus: Timbeco Woodhouse OÜ koostas tehnilise projekti ning tootis majaelemendid. Timbeco Norge AS püstitas hooned Norras objektil. Kõik konstruktsiooni osad lahendati tehases toodetud puitelementidest.

Ehitise tüüp: 6 korteriga kortermajad (kokku 3 uut kortermaja)
Asukoht: Norra
Põrandapindala: 509 m2 (ühel kortermajal)
Tellitud valmidus: väljast valmis majakarp
Arhitektuur: Arkplan Arkitektkontor
Ehituse süsteem: tehases valmistatud ruumelemendid
Tehasekomplekt: Tehases paigaldati soojustatud-tihendatud ruumelementidele aknad-uksed. Peale ruumelementide monteerimist paigaldati katusekattematerjal ning välisvooder ja viimistleti maja väljast lõplikult.

Näited tehtud töödest