Timbeco tarnis ristkihtpuidust (CLT- cross-laminated timber) ning puitelementidest kombineeritud vanadekodu Rootsis.

CLT hoone projekteerimise suurim erinevus võrreldes puitkarkass elementidest hoone projekteerimisega oli CLT tootja tootmisvõimekusega arvestamine. CLT tootjast oleneb suuresti milliseid töötluseid, milliste mõõtmetega ja mitmekihilisi CLT-elemente on võimalik toota. Lähtuvalt sellest teostasid Timbeco projekteerijad tugevusarvutused ning sõlmlahendused.

CLT seinaelementide teostati tehases akende ja uste avad ning ventilatsiooni läbiviigud. Kuna CLT seinaelementide üks külg jäi nähtavaks siis pidi nähtav pool olema kõrgetele nõuetele vastava kvaliteediga ka peale CLT plaadi pakkimist, transporti ja püstitust. Huvitava lahendusena võib välja tuua ka liftišahti teostust CLT elementidest. Reeglina teostatakse liftišahtid tulekindluse pärast betoonist, kuid käesolevas projektis saavutati tulekindlus ka CLT plaatidega.

Falun elementmajad

Näited tehtud töödest