Timbeco toodab ja püstitab CLT-st (ristkihtpuit) ning puitelementidest kombineeritud vanadekodu Rootsis. Kuna CLT on majatootmises võrdlemisi uus ja põnev materjal, siis Timbeco hakkab jooksvalt teieni tooma hoone tootmise protsessi, eelkõige CLT eripäradest lähtuvalt.

Miks tellija valis CLT lahenduse?

Ehitustehniliselt oleks saanud hoonet ehitada kõikide tänapäeval levinud materjalide ja ehitusviisidega. Kuid ehitatava hoone materjali valiku otsustamisel oli tellijal kaks põhimõtet: keskkonnasäästlikkus ja innovaatilisus.

Kuna tellija on omavalitsus, kes on tuntud keskkonnasäästlike põhimõtete rakendajana, siis langes materjali valik kindlalt puidule. Innovaatilisuse osas oli tellija eesmärk teostada projekt uuendusliku ehitusmaterjaliga. CLT vastab mõlemale tellija kriteeriumile. Tegemist on uuendusliku ja keskkonnasäästliku materjaliga. Tellija kavatseb pilootprojektist saadud kogemusi rakendada ka oma teiste üldkasutatavate hoonete ehituses.

CLT eelised.

CLT (cross-laminated timber) on esimene tõeline betooni alternatiiv, mis tänu oma stabiilsusele ja kujupüsivusele lubab puitu kasutada ka kõrghoonete ehitamisel.

  • positiivse CO₂ bilansiga
  • keskkonnasõbralik ja säästev
  • 5 korda kergem kui betoon või telliskivi
  • head isolatsiooniomadused
  • head tuleohutuse omadused

Projekti info:

  • Hoone tüüp: ühiskondlik hoone
  • Toode: elementmaja terviklahendus kombineeritud CLT-ga (cross-laminated timber)
  • Puitelementide maht kokku: 10 000 m2

Näited tehtud töödest