Väggblock

Utbildningscenter i Finland

Timbeco tillverkade yterväggar med speciallösning för Esbo utbildnings- och fritidscenter.

De levererade väggelementen var speciella pga materialen som användes hos elementen. I stället för vanlig vindskyddsskiva användes den cementbaserade Cembrit-vindskyddskivan i elementen. Väggelementen hade en stomme av fanervirke (kertopuu) i stället för vanligt trä; kertopuu är styvare jämfört med vanligt trä och gör konstruktionen betydligt mer hållbar. Förutom Cembrit-vindskyddsskiva och fanervirke (kertopuu) användes även flera ytterligare speciallösningar, från fästmedel till luftisoleringstejpar.

Enligt beställaren kunde Timbeco tillhandahålla de nödvändiga speciallösningarna för projektet med utmärkt snabbhet och precision.

Produkt: väggelement för metall- och betongkonstruktion
Volym av väggelement: 1800 m2
Tidsåtgång för tillverkning av väggelementen: 3 veckor

Våra referenser