utfackningsväggar

Timbeco tillverkade utfackningsväggar av trä till ett 13-vånigt flervåningshus i Norge. Användningen av utfackningsväggarna av trä i byggnader höjer märkligt monteringshastighet och därför förminskas också byggnadens budget.

Timbeco installerade också fönster till utfackningsväggarna. Eftersom fönster installeras till utfackningsväggarna i fabriken, möjliggör det att tätna fönstren lufttätare jämfört med om fönstren hade monterats på byggobjektet.

Resultat av tryckmätningstestet med Lervig Brygge B7-l uppvisade bättre lufttäthet än norska passivhusets standard. Resultat av tryckmätningstestet visar att betong och träkonstruktionernas förbindelser är mycket energieffektiva och användning av träelement på byggnader med en betongkonstruktion höjer byggnadens energieffektivitet.

Våra referenser