Parhus

Monteringsfärdiga hus tillverkade på fabriken av Timbeco Woodhouse har fått CE-märkning, den första av sitt slag bland estniska hustillverkare.

Märkningen intygar att monteringsfärdiga hus tillverkade av Timbeco uppfyller de europeiska tekniska kvalitetskraven. Dessutom är Timbeco den enda hustillverkaren i de baltiska länderna som har CE-certifikat för tillverkning av trähus. CE-märkningen utfärdades till parhus som uppförs i Uuesalu bostadsområde nära Tallinn.

Ivar Mardim, styrelsemedlem av Timbeco Ehitus OÜ som agerar som huvudentreprenör vid byggande av parhus i Uuesalu, säger att CE-märkningen är ett påtagligt bevis på den höga kvaliteten av Timbecos parhus. „I princip betyder det att vi kan bevisa ursprunget, hållfastheten och konstruktionens tekniska kvalitet för varje trämaterial som används vid de monteringsfärdiga husen i Uuesalu,“ sade Mardim. Även Peep Perendi, projektledare vid RPN Projekt OÜ som sköter byggherrens tillsynsansvar vid utvecklingsprojektet i Uuesalu, bekräftar att parhusen tillverkade av Timbeco håller hög kvalitet.

Timbeco Woodhouse är en av de äldsta trähustillverkarna i Estland. 2012 infördes ett kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2008, förra året fick företaget ett europeiskt tekniskt godkännande (ETA) och i år erhöll Timbeco ett CE-certifikat. Timbeco exporterar 95% av sin produktion.

Våra referenser