Elementhus

 

Merihelmi_vaikeVäggelementen tillverkades och monterades på tre tvåvånings betongradhus för ett högklassigt utvecklingsprojekt vid havet i Merihelmi i Helsingfors. Väggelementen hade nästan maximal färdighetsgrad, såväl stomkompletteringar som eldetaljer monterades på fabriken. Ytbeklädnaden i plåt monterades på plats. Hela Merihelmi-projektet färdigställs hösten 2014.

Enligt beställarens representant blev de positivt överraskade över grundligheten av Timbecos monterings- och utföranderitningar.

Produkt: väggelement med trästomme med maximal färdighetsgrad för betongkonstruktion
Volym av väggelement: 2000 m2
Tidsåtgång för tillverkning av väggelementen: 4 veckor

Våra referenser