Elementhus

I år tillverkar och uppför vi 4 parhus i Uuesalu bostadsområde i Estland som byggs helt av fabrikstillverkade byggelement.

Ivar Mardim, utvecklingschef på Timbeco Ehitus, säger att logistiskt sett är det ett mycket bra projekt. „Vårt företag ligger bara några kilometer från Uuesalu. Men det främsta orsaken till att vi är ett pålitligt val för beställaren är kvaliteten av monteringsfärdiga hus och den helhetstjänst som vi tillhandahåller.“ Byggelementen för tvåvånings parhus med trästomme tillverkas på fabriken med maximal färdighetsgrad. Bland annat kommer stomkompletteringarna och ytbeklädnaden att monteras på konstruktionen på fabriken, i kontrollerade förhållanden som uppfyller kvalitetskraven enligt ISO 9001. Den höga nivån av monteringsfärdighet vid utleverans från fabriken möjliggör en betydlig minskning av byggtiden för husen.

  • Produkt: monteringsfärdiga parhus
  • Total golvyta av monteringsfärdiga hus: ca 1000 m²
  • Tidsåtgång för tillverkning av byggelementen: 4 veckor

Våra referenser