prefab väggelement

Timbeco tillverkade en dagis-förskola av träelement i Finland. Stora fönster installerades också till utfackningsväggarna i Timbecos elementfabrik. För överliggare användes det limträ i stället för vanlig trä, eftersom limträet är mycket starkare och möjliggör att konstruera långa överliggare.

Eftersom byggnadens energieffektivitet är mycket viktig för kunden, användes det för fönstrenas förtätning silikonliknande mastix i stället för tejp. Mastix ger en maximalt lufttät resultat och tack vare dess böjande egenskaper förblir lufttät också efter att fönstren har regulerats. Eftersom byggnaden konstruerades på vintern, fanns det risk att träelement kan bli våta. Tack vare kvalitetpackningen av träelement var byggelementen skydda från vädret under hela konstruktionstiden.

Våra referenser