Massivträ

 

Vi erbjuder formgivning och konstruktion av klimatskal för byggnader i massivträ som är helt klara utvändigt. Vi beställer nödvändiga tvärsnittade delar i elemeter av massivträ från många olika tillverkare och ger delarna i elemeter av massivträ hög fabriksberedskap i vår fabrik. Elementen av massivträ produceras på basis av kundens projekt och i svenska byggkrav.

För hus av massivträ erbjuder vi i hög grad fabriksfärdiga väggelement, bjälklagselement, takelement och innerväggselement av massivträ.

I hög grad fabriksfärdiga element av massivträ

Oftast kan tillverkare av massivträ endast tillhandahålla massivträelement med elementär bearbetning såsom utförda fönsteröppningar och genomföringar för ledningar. Utrustningen på vår fabrik möjliggör däremot att tillverka i hög grad fabriksfärdiga element av massivträ. Vi kan förse element av massivträ med tätade och slutbehandlade fönster på fabriken. Dessutom kan vi värmeisolera element av massivträ med ett isolermaterial enligt kundens önskemål och vid behov även montera inner- och ytterbeklädnad (byggskivor, träpaneler osv).

Med utgångspunkt i projektets särdrag, projektbudgeten, aktuella energieffektivitetskrav eller annat kan vi även tillhandahålla kombinerade lösningar med element av massivträ och träelement.

Elementer av massivträ

Se referens – offentlig byggnad av element av massivträ och byggelement i trä iSverige