Kontakta oss

FLN Massivträ omsorgsboende

Timbeco har levererat ett vårdhem av massivträ (korslimmat massivträ) och byggelement av trä till Sverige.

Projektering av en byggnad av massivträ

Den viktigaste skillnaden mellan projektering av ett hus av massivträ och projektering av ett hus av element med trästomme var behovet av att ta hänsyn till massivträtillverkarens produktionskapacitet. Det beror till stor del på massivträtillverkaren vilka bearbetningsmetoder, mått och skiktantal som kan användas hos element av massivträ. Med utgångspunkt i detta tog Timbecos projektörer fram nödvändiga hållfasthetskalkyler och anslutningslösningar. Till skillnad från en trästomme kräver projektering av anslutningar för massivträelement vissa speciallösningar och specialfästmedel som behövde särskild dimensionering.

Ljuddämpningssystem för en byggnad av massivträ

För dämpning av slagljud monterade man ett särskilt 25 mm tjockt ljuddämpningsband av Sylomer mellan bjälklagspanelerna av massivträ och väggpanelerna av massivträ; det hade projekterats och dimensionerats med hänsyn till aktuella laster. Det är ett specialmaterial för dämpning av slagljud och vibration.

Väggelement av massivträBjälklagselement av massivträ

Bjälklagselementer av massivträ försågs med genomföringar för ventilation på fabriken. Vid långa spännvidder monterades limträbalkar under bjälklagspaneler av massivträ.

Väggelement av massivträ

Väggelementen av massivträ försågs med fönster- och dörröppningar samt genomföringar för ventilation på fabriken. Ena sidan av väggelementen av massivträ förblev synlig, därför krävdes det att den synliga sidan skulle hålla hög kvalitet även efter emballering, transport och montering av massivträskivan. En intressant lösning som kan framhållas är hisschaktet av massivträelement. Av brandskyddsskäl utförs hisschakt normalt i betong men vid detta projekt uppnåddes det nödvändiga brandmotståndet med massivträskivor.

Takelementen med trästomme tillverkades på Timbecos fabrik och levererades värmeisolerade och vattentäta. Elementen täcktes med en takbeläggning av bitumen (SBS) på fabriken.

Konstruktionsmässigt kunde byggnaden ha konstruerats med alla material och byggnadssätt som man vet idag. Ändå hade beställaren två krav vid val av byggnadsmaterial: miljöhållbarhet och innovation. Med tanke på innovation var beställarens avsikt att genomföra projektet med ett innovativt konstruktionsmaterial. CLT svarar på båda krav. Det är ett innovativt och miljöhållbart material.


Plats


Visa andra

Timbeco byggde ett radhus i Mariehamn, Åland

Timbeco ritade, producerade och installerade ett modernt radhus i träelement i Mariehamn, Åland

Visa mer

Radhus och flerbostadshus i Sverige

Timbeco designade, producerade och installerade en serie korsvirkeshus i Gustavsberg, Sverige, nära Stockholm.

Visa mer

Vi har byggt över 2500 trähus i 25 länder
Försäljningskonsulter är alla utbildade ingenjörer
Vårt team har 12 designers