Montering av byggelement

Vi tillhandahåller montering av våra fabrikstillverkade byggelement som tjänst i Estland, Finland, Sverige, Norge och Storbritannien. Vid långvariga partners har vi även framgångsrikt använt ett alternativ där våra byggspecialister utbildar samarbetspartners byggare.

Fördelarna med vårt uppförande

Allt börjar från projekteringen. Vi planerar ett snabbt och kostnadseffektivt uppförande redan i projekteringsetappen. Våra projektörer utarbetar konstruktionslösningar som möjliggör snabbt och kostnadseffektivt montering av elementen.

Uppförandeanvisning

Problemfri montering av byggelement börjar med en väl genomtänkt och professionell uppförandeanvisning. 3D-tillverkningsritningar på våra byggelement fungerar även som detaljerade uppförandeanvisningar för byggelementen. Se våra tillverkningsritningar.

Uppförande av klimatskalet för ett parhus i 4 dagar. Se video ->

Professionellt byggteam

Vårt byggteam har många års erfarenhet av montering av element.

Montering av byggelement