Production tidslinje

 

Vår tidslinje för produktionsprocessen baseras på ett verkligt projekt för att ge en uppfattning om de olika leden i vår produktionsprocess samt hur lång tid de tar.

PROJEKT I FINLAND:

  • Tillverkning av fasader till 5 lägenhetshus
  • 1500 m² prefabricerade fasadelement
  • Inklusive utvändigt material och fönster”

Produktion tidslinje

1. PLANERING – 4 VECKOR

I de flesta fall har våra klienter redan förberett projekt- och materialspecifikationer för byggnadsprojektet. Under planeringsfasen utvecklar våra ingenjörer lösningar för knutpunkter, beräknar lastbärande kapacitet, och tar fram samtliga övriga tekniska lösningar som behövs för att möta klientens behov. Detta resulterar i en konstruktionsdesign till klienten, tillverkningsdesign till produktionsavdelningen och materialspecifikationer till inköpsavdelningen.

2. INKÖP – 4 VECKOR

i de flesta fall består materialspecifikationen av Timbecos standardmaterial och särskilda material. Vanligtvis utgörs fönster och dörrar av särskilda material som måste köpas på projektbasis efter avslutad planeringsfas. Vissa material kan dock köpas in redan under planeringsstadiet för att spara tid.

3. TILLVERKNING AV PROVER – 2 VECKOR

Under projekt med prefabricerade element erbjuder vi tillverkning av elementprover, eftersom det inom större projekt inte finns några felmarginaler. Genom att studera ett prov kan klienten se det material som använts och produktionskvaliteten. Detta är den bästa garantin för att resultatet kommer att bli tillfredsställande, både för vår klient och för oss.

4. PRODUKTION – 4 VECKOR

Hur lång tid tillverkningsskedet tar i anspråk står i direkt anknytning till produktionsvolymen och hur ”färdigt” projektet ska vara då det avslutats. I exemplet ifråga tog det 3 veckor att tillverka 1200 m² fasadelement, komplett med yttermaterial och fönster.

5. TRANSPORT – 1-2 VECKOR

Transporten kan påbörjas så snart lasten av prefabricerade element är klar. Vanligtvis erbjuder vi leveransvillkor enligt CPT-klausulen (Inoterms 20120), men andra klausuler är även möjliga.