Innertakselement

Vi tillverkar högkvalitativa innertakselement enligt kundens projekt. Vid behov erbjuder vi även montering av innertakselement.

KADAVER Ljudisolering (dB) BRANDMOTSTÅND REI min (max) Dimension (Max)
145 mm Rw-35/Lw-78 30 (60) min 2,4 x 6 (3 x 12) m
195 mm Rw-35/Lw-78 30 (60) min 2,4 x 6 (3 x 12) m
  • Lastbar golvplatta / konstruktionskort (OSB-3) 22 mm
  • Intermediate beam (kraft-sorterade) enligt belastningsberäkningar, strålstorlekar i allmänhet 45 x 195 (220/245) mm
  • Ljudisolering 200 mm (mineralull)
  • Byggpapper
  • Laferovi fixeringsfläns 20 mm
  • Väggbeklädnad – gipsskivor, Fermacell gipsskivor eller laminatbräda. Flygplattan är installerad på objektet

Användning av limträbalkar

limträbalkar

Förutom vanliga takelement i trä tillverkar vi även av element i limträbalkar.

Användning av limträbalkar möjliggör att tillverka innertakselement med lång spännvidd – upp till 15 meter.

 

 

Användning av I-balkar

I-balkarVår fabrik kan även tillverka innertakselement av I-balkar. Användning av I-balkar möjliggör att uppnå bättre U-värde vid innertakselement eftersom elementet rymmer mer isolermaterial än vid en trästomme. Användning av I-balkar gör även innertakselementet lättare. Till skillnad från innertakselement med vanlig stomme kan man borra ventilationsöppningar i I-balkar vilket betydligt underlättar installation av ventilationsrör.

 

Genomföringar för ventilationsöppningar

Genomföringar för ventilationsöppningar

Genomföringar för ventilationsöppningar kan utföras i innertakselement på fabriken

 

 

 

 

 

Höjning av brandmotstånd med metallnät

brandmotstånd med metallnät

Mineraliskt isolermaterial skyddar träkonstruktionen av innertakselement mot antändning. Vid behov kan ett metallnät monteras i innertakselement på fabriken. Metallnätet fixerar isolermaterialet väl och skyddar således konstruktionen mot antändning även efter att branden har nått genom byggskivan.

 

Lösningar för långa spännvidder

Som vid takelement används balkar i limträ eller fanervirke även vid innertakselement med lång spännvidd (upp till 15 m).

Montering av innertaksbeklädnad

Montering av innertaksbeklädnadInnertaksbeklädnaden kan monteras på innertakselement på fabriken endast om inga elkablar behöver monteras i innertaket. Fabriksmonterad innertaksbeklädnad på innertakselement kan utgöras av gipsskiva, annan byggskiva eller träpaneler.

 

Montering av ljudisoleringsläkt

För ökad ljudisolering av innertakselement kan en specialläkt i metall monteras på elementet på fabriken.

 

Montering av ljudisoleringsband

Montering av ljudisoleringsbandFör ökad ljudisolering av innertakselement kan även särskilda ljudisoleringsband i gummi monteras på innertakselement på fabriken.