Innertakselement

Vi tillverkar högkvalitativa innertakselement enligt kundens projekt. Vid behov erbjuder vi även montering av innertakselement.

KADAVER Ljudisolering (dB) BRANDMOTSTÅND REI min (max) Dimension (Max)
145 mm Rw-35/Lw-78 30 (60) min 2,4 x 6 (3 x 12) m
195 mm Rw-35/Lw-78 30 (60) min 2,4 x 6 (3 x 12) m

  • Lastbar golvplatta / konstruktionskort (OSB-3) 22 mm
  • Intermediate beam beam (kraft-sorterade) enligt belastningsberäkningar, strålstorlekar i allmänhet 45 x 195 (220/245) mm
  • Ljudisolering 200 mm (mineralull)
  • Byggpapper
  • Laferovi fixeringsfläns 20 mm
  • Väggbeklädnad – gipsskivor, Fermacell gipsskivor eller laminatbräda. Flygplattan är installerad på objektet

Användning av limträbalkar

Förutom vanliga takelement i trä tillverkar vi även av element i limträbalkar.

Användning av limträbalkar möjliggör att tillverka innertakselement med lång spännvidd – upp till 15 meter.

 

 

Användning av I-balkar

Vår fabrik kan även tillverka innertakselement av I-balkar. Användning av I-balkar möjliggör att uppnå bättre U-värde vid innertakselement eftersom elementet rymmer mer isolermaterial än vid en trästomme. Användning av I-balkar gör även innertakselementet lättare. Till skillnad från innertakselement med vanlig stomme kan man borra ventilationsöppningar i I-balkar vilket betydligt underlättar installation av ventilationsrör.

 

Genomföringar för ventilationsöppningar

Genomföringar för ventilationsöppningar kan utföras i innertakselement på fabriken

 

 

 

 

 

Höjning av brandmotstånd med metallnät

Mineraliskt isolermaterial skyddar träkonstruktionen av innertakselement mot antändning. Vid behov kan ett metallnät monteras i innertakselement på fabriken. Metallnätet fixerar isolermaterialet väl och skyddar således konstruktionen mot antändning även efter att branden har nått genom byggskivan.

 

Lösningar för långa spännvidder

Som vid takelement används balkar i limträ eller fanervirke även vid innertakselement med lång spännvidd (upp till 15 m).

Montering av innertaksbeklädnad

Innertaksbeklädnaden kan monteras på innertakselement på fabriken endast om inga elkablar behöver monteras i innertaket. Fabriksmonterad innertaksbeklädnad på innertakselement kan utgöras av gipsskiva, annan byggskiva eller träpaneler.

 

Montering av ljudisoleringsläkt

För ökad ljudisolering av innertakselement kan en specialläkt i metall monteras på elementet på fabriken.

 

Montering av ljudisoleringsband

För ökad ljudisolering av innertakselement kan även särskilda ljudisoleringsband i gummi monteras på innertakselement på fabriken.