Produktion av fabrikstillverkade träelement, som sedan används tillsammans med andra byggnadsmaterial, är vanlig i de nordiska länderna. Tack vare träelementen påskyndas byggprojekten, vilket även leder till lägre kostnader.

Vi erbjuder fasadelement som är klara för användning för ytterväggar, enligt kundens önskemål.

Timbecos samarbetspartners är olika byggleverantörer och fastighetsutvecklare, som värdesätter expertis och kunnande gällande utformning, produktion och tillverkning av träelement. De främsta argumenten för den ökade användningen av träelement är produktionens höga kvalitet och de ekonomiska inbesparingarna. Tillverkningen av element ger en snabbare byggprocess med lägre kostnader när det till exempel gäller hyra av byggnadsställningar, taktäckning eller byggledning.

Prefabricerade träelement tillverkas i olika utformningar beroende på vilken byggnad de ska användas i.

Ofta är byggsäkerheten och kostnaden en del av beslutsprocessen. Timbecos ingenjörer har lång erfarenhet och kan utforma och tillverka ändamålsenliga och kostnadseffektiva träelement. I regel kan man säga att ju tidigare i utformningsprocessen man involverar en leverantör av träelement, desto bättre blir resultatet.

Energiefektivitet i ett prefabricerat hus

STANDARDLÖSNINGAR FÖR FASADELEMENT

Träramar Tjocklek (MM) U-VÄRDE (U=W/M² K) BRANDBESTÄMMELSE REI MIN (MAX) DIMENSIONER M (MAX)
145 0,24 30 (60) 2,8 x 9 (12)
145 + 45 0,19 30 (60) 2,8 x 9 (12)
195 0,2 30 (60) 2,8 x 9 (12)
195 + 45 0,16 30 (60) 2,8 x 9 (12)
195 + 95 0,13 30 (60) 2,8 x 9 (12)

Standardlösningar är vår preferens. Standardstorleken på fasadelement är 2,8 x 9 m (maximalt 3 x upp till 18 m).