Användning av fasadelement i stora byggnader

 

Byggandet av fabriksbyggda träelement och deras användning med andra konstruktionsmaterial är utbredd i hela Norden. Träelement accelererar byggprocessen och minskar därmed byggkostnaden.

Timbeco Woodhouse, baserat på estnisk huvudstad, utvecklar ständigt sin produktportfölj och projekt blir alltmer komplexa och utmanande. Timbecos partners är entreprenörer och fastighetsutvecklare av olika storlekar som värdesätter vår kompetens och know-how inom design, tillverkning och konstruktion av träelement. Produktionens höga kvalitet och de ekonomiska besparingarna är de viktigaste argumenten som i allt högre grad gynnar användningen av träelement.

Prefabricerade träelement används med olika konstruktioner

Vid utformningen av en byggnad beror de val som görs på vilken typ av hus det är. Naturligtvis är säkerheten och kostnaden för byggandet en del av beslutskriterierna. Här har Timbeco ingenjörer lång erfarenhet, vi kan utveckla och designa optimal och kostnadseffektiv träkonstruktion. Som regel är det som är involverat i en träelementtillverkares designprocess i ett tidigare skede, desto bättre är det slutliga resultatet.

De vanligaste användningarna av träelementet är fasadelement isolerade med monolitisk och prefabricerad betong eller stålkroppsbyggnad. Byggnadslagringsstolpar görs i detta fall, betong- och väggelement från en träram. Denna lösning används i byggnader med stora silor (t.ex. produktion och offentliga byggnader) eller i byggnader över 4 våningar där timmerramen knappast kan uppnå byggnadens övergripande stabilitet och brandbeständighet. Totalt är det en så kallad hybridkonstruktion, vars förutsättning är utformningen av noggrant utvalda material, samordnade BIM-modeller och grundlig design.

Starka fördelar med att använda träelement

Den stora fördelen med de fabriksgjorda träelementen är att alla konstruktioner produceras i torra förhållanden och skyddas mot förväxling. Byggandet av elementen ger en mer omfattande design, hög kvalitet och följaktligen mindre reappraisal. Vidare sparar projektet, i form av trärambyggnader såväl som hybridstrukturer, tid för projektproduktion till förmån för fabriken. Samtidigt som byggarbetsplatsen genomgår mark- och betongarbete sker tillverkningen av elementen på fabriken.

Timbeco-projekt med hybridkonstruktioner

Timbeco har byggt ett stort antal byggnader (rad- och lägenhetsbyggnader, daghem, kontorsbyggnader) på element i en rent träram med användning av olika trästrukturer och byggnader som är fler än fyra våningar och kan med framgång användas i trä väggelement, hybridstrukturerna som nämnts ovan.

Timbecos referensportfölj har samlat över tiden ett antal högkvalitativa, högkvalitativa produktions- och byggprojekt som behöver byggas. I Sverige har Timbeco bland annat uppfört flera barnhem med hybridstrukturer, kamrar av CLT och träramar, skolor samt äldrehem.

Ett av de största fasadprojekten var Timbecol i Stavanger, Norge där vi installerade träutvändiga väggelement för 7 till 18 våningsbetongbyggnader.

Timbeco ser den nuvarande byggmarknaden i Estland och bedömer att konstruktionen av träelement har stigit och medvetenheten hos abonnenter har ökat. Konstruktionen av elementen sparar avsevärt tid för konstruktion och ett antal olika kostnader för objektet, såsom uthyrning av byggnadsställningar eller takplattor eller förvaltningen av ett byggprojekt.