Drive0

DRIVE 0-projektet godkändes av Europeiska kommissionen och startades officiellt den 1 oktober 2019. Projektet syftar till att tillhandahålla effektiva lösningar inom innovativa renoveringsprocesser med fokus på energi, material och kostnadsbesparingar.

Med projektet ”Reduktion av koldioxid från EU-byggnader – innovativa tillvägagångssätt och prisvärda lösningar som förändrar marknaden för byggnadsrenoveringar”, som startades av Horizon 2020, sökte Europeiska kommissionen innovativa och prisvärda lösningar för att minska koldioxidutsläppen från byggnader i EU. Projektet bör bidra till att påskynda förbättringen av byggnaders energiprestanda i Europa.

Drive 0-koncept

DRIVE 0 är ett unikt koncept som erbjuder effektiva lösningar för energi, material och kostnader inom innovativa konsumentcentriska cirkulära ekonomiska renoveringsprocesser. Vid implementering av detta koncept uppmuntrar DRIVE 0 övergången från linjär till cirkulär ekonomi. Denna övergång är akut nödvändig om vi ska uppnå en miljö med noll energi. DRIVE 0-projektet syftar till att motivera och övertyga byggnadsägare att genomgå en större renovering. Under hela utformningen av renoveringsprocessen kommer fokus att ligga på att utveckla affärsplaner för cirkulärekonomin och att involvera slutanvändare.

Cirkulär ekonomi

Den cirkulära ekonomin är en ekonomi där tonvikten ligger på återanvändning / återanvändning av icke-biologiska resurser och material. Att samla in produkter i slutet av sin livscykel och separera material gör att de kan användas för att bygga nya produkter och nya byggnader i byggprocessen.

Drive 0-strategi

DRIVE 0 fokuserar på tre strategier som borde hjälpa till vid utformning och implementering (skalning) av befintliga bostadsrenoveringslösningar:

  • återvinning och återvinning av stadsmaterial (urbant gruvdrift)
  • användning av förnybara miljövänliga material
  • användning av naturliga material

Drive 0-metoden testas i sju europeiska länder, alla med olika kulturer och bostäder. Renoveringsprocessen tar hänsyn till lokala byggmetoder och tekniker och testar lämpliga affärsmodeller.

Våra referenser


See also