Timbeco

Många småföretag använder inte alla tillgängliga möjligheter och bryter inte ner fördelarna med att utvidga verksamheten utanför gränserna. Det innebär att de inte inser deras fulla potential. Europeiska kommissionen hoppas förändra den och visar hur mycket som kan uppnås på den inre marknaden, som är öppen för Europa.

Under 2017 kampanjen ”EU Open for Business” program vill att inre marknaden, industri, entreprenörskap och små och medelstora företag (SMF), GD (generaldirektorat för tillväxt) i samarbete med Enterprise Europe Network för att nå nästan två miljoner kasvufirmani groddar och Slovenien, Tjeckien, Litauen, Estland och i Bulgarien. Växter och tillväxtfaktorer är viktiga för europeisk tillväxt – nya företag skapar nya jobb och nya produkter på marknaden.

För att ta itu med de utmaningar som nya företag står inför, arbetar Europeiska kommissionen för att undanröja hinder för expansionen av verksamheten. Detta kommer att maximera effektiviteten i den europeiska ekonomiska ramen och ge bättre tillgång till finansiering, kompetens och skydd av immateriella rättigheter. Allt detta är möjligt tack vare den inre marknaden.
Denna 12-månaders informationskampanj, som finansieras av Cosme-programmet (företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag i programmet), 2017, kommer att äga rum förrän i slutet av året, Slovenien, Litauen, Estland, Tjeckien och Bulgarien.

Timbeco Woodhouse OÜ deltar också i den pågående 2017-kampanjen för EU Open for Business. Vi försöker hjälpa till att sprida framgångarna för EU: s öppna för företag, onlineannonsering och sociala medier.

Timbecos succeshistorie

27:e-29:e Oktober 2014 var den estniska handelskammaren och industri organiserade ett kontaktbesök i Sverige åtta medlemmar delegation estniska entreprenörer. Affärsseminariet och bilaterala kontakter med svenska företag inom ramen för besöket ägde rum i Borlänge och Falun i Dalarna. Under besöket deltog också Timbeco Woodhouse Ltd försäljningschef Oliver Immato och fick användbara affärskontakter Falun kommun.

 

”Som regel har vi inget att erbjuda till kommuner och det är svårt, om inte omöjligt att kvalificera sig för sina inköp. Falun gjorde annorlunda. Till följd av ett antal saker, och som ett resultat av mycket intensiva insatser lyckades de delta i och vinna i sin upphandling. Förra året levererade vi ett gammalt hem till Falun, och som en uppföljning började vi dagisbyggnaden. Åldershemmet har blivit en väldigt viktig referent för oss och som ett resultat har vi också sett en allmän uppgång på den svenska marknaden. Jag vet inte hur de andra delarna av resan har gått, men jag tror att vårt resultat ensamt var värt hela arrangemanget ”

Oliver Immato
Försäljningschef för den svenska marknaden
Timbeco Woodhouse OÜ

 

 

 

Våra referenser