Elementhus

Timbeco Woodhouse OÜ upprättade det tekniska projektet och tillverkade träelementen. Timbeco Norge AS monterade ihop elementhuset i Norge. Alla konstruktionsdelar utfördes som prefabricerade träelement. Slutarbeten inkluderade utvändig ytbehandling samt montering av invändiga paneler, dörrar, lister och badrumsplattor. Konstruktionselement med trästomme möjliggjorde att uppföra klimatskalet på bara några veckor.

Byggnadstyp: skola

Ort: Gjøvik, Norge

Golvarea: 350 m2

Elementvolym: 1200m2

Kundens order: invändigt och utvändigt färdig byggnad

Arkitektur: Kontur AS

Byggsystem: prefabricerade element med trästomme

Leverans från fabriken

Fönstren monterades in i väggelementen på fabriken. Även montering av träpanelerna på väggelementen utfördes delvis på fabriken. Klimatskalet blev klart på 3,5 veckor.

Utmaning

Arkitektur – praktiskt taget ingen vägg var rektangulär utan trapetsformad. Detta innebar en utmaning för alla avdelningar: projektören, logistikavdelningen (optimal emballering) och monteringsteamet. Alla vägg-, tak- och bjälklagshörn i huset var olika – därför blev projekteringsprocessen ganska lång och även monteringsteamet fick arbeta hårt för att montera ihop byggnaden på ett perfekt sätt.

Les mer ->

Våra referenser