Timbeco Woodhouse OÜ upprättade det tekniska projektet och tillverkade volymelementen. Timbeco Norge AS uppförde huset i Norge. Alla delar av modulkonstruktionen utfördes med prefabricerade träelement. Klimatskalet blev klart på plats på bara några dagar.

Se mer ->

 

 

 

Våra referenser