Konstruktion av moduler

Snabb monteringstid

  • Byggnadshastigheten hos en modulbyggnad beror på objektets komplexitet, men i regel varar installationen av en modul i 30-60 minuter. I genomsnitt installeras 10-12 moduler (30m2 golvyta) per dag, med en total bostadsyta på cirka 300 m2 i en hög grad av färdigställande per dag.
  • På byggarbetsplatsen är moduler kopplade ihop och nödvändiga anslutningar görs till vatten, avlopp och el. Sammankopplingarna mellan modulerna kommer att slutföras på ett överenskommet sätt.
  • Största lägenhetshus monteras på en färdig grund i en vecka. Byggandet av moduler kommer avsevärt att spara tid och kommer att minska byggavfallet på platsen.
  • Byggandet av moduler förkortar byggtiden på platsen och minskar den totala kostnaden för byggandet.

De största argumenten

  • Endast kvalitetsmaterial används vid tillverkning av moduler på fabriken. Vid torra förhållanden säkerställer produktionen ett kontrollerat resultat av byggnadsens träelement. Vid byggandet av en byggarbetsplats har material (ramar, ull, byggbrädor) en konstant risk att bli våt vilket kan försämra byggnadens kvalitet avsevärt.
  • Byggnadsmoduler kommer att avsevärt minska abonnentens problem med underleverantörer eftersom det mesta av arbetet görs på fabriken.
  • Om det behövs kan modulerna öppnas och byggas om på annat håll (till exempel för dagis och skolor).

Konstruktion av moduler