Elementhus

Timbeco har tillverkat träelement och uppfört utvändigt färdiga klimatskal för två enfamiljshus i Norge. Dessa hus är speciella för att Timbecos fabrik har fabriksmonterat en beklädnad av cementbaserade fasadskivor på väggelementen. Fabriksmontering av fasadskivor ger kortare byggtid på plats och ger huset även en modern och underhållsfri fasad. Läs mer ->

 

 

Våra referenser