Kontakta oss

Säterin parhus

Timbecos elementfabrik tillverkade och konstruerade 17 energieffektiva parhus nära Borgå i Finland.

Yttre träbeklädnad installerades i elementfabriken, gipsskiva som inre beklädning och en plåt med fuktskyddande egenskaper till våta rum. Slutvis beklädnade fönster installerades också i fabriken.

För att påskynda byggningsarbete på objektet monterades det elinstallationer för belysning både inom- och utomhus såsom för yttre belysning. Genomslagsplatser av ventilation och avloppssystem installerades till takbjälklags och mellanbjälklags element i elementfabriken.

Tryckmätningstesternas luftväxlingskoefficenter (n₅₀) av de 5 första parhusen, konstruerade av beställaren, förblev inom intervallet 0,9-1,3 1/h. Den respektive finska standarden är 1,5 1/h.

Säterin parhus:

Byggnadens typ: parhus
Produkt: en övergripande lösning av byggelement i trä
Allmän volym av byggelement i trä: 12 000 m²
Byggnaders allmänna golvyta: 4609 m²


Plats


Visa andra

Parhus i träelement i Estland

Timbeco designade och producerade parhus av träelement för åtta familjer. Parhusen färdigställdes som en nyckelfärdig lösning.

Visa mer

Radhus i träelement i Bergsjö, Sverige

Timbeco ritade och producerade radhus i träelement för 31 familjer. Byggnaden uppfördes av beställaren själv på plats.

Visa mer

Byggelement
Vi har byggt över 2500 trähus i 25 länder
Byggelement
Försäljningskonsulter är alla utbildade ingenjörer
Byggelement
Vårt team har 12 designers