Kontakta oss

Modulbaserad bensinstation i Estland

BAKGRUNDSINFORMATION

Timbeco Woodhouse OÜ upprättade det tekniska projektet för en 100 m² servicebyggnad för en modulbaserad bensinstation och tillverkade byggnaden. Byggnaden blev klar på 8 veckor, med 99% färdigställandenivå från fabriken. Alla invändiga, special- och fasadarbeten utfördes på fabriken. Alla möbler och kylutrustningen installerades före utleverans av modulen.

Läge: Tallinn, Estland
Byggnadstyp: Modulbyggnad
Golvarea: 100 m²
Byggnadens transportvikt: 40 000kg
Monteringstid för modulbyggnaden: 8 veckor
Beställarens order: nyckeln i handen-lösning

TEKNISK LÖSNING

Den tekniska lösningen utarbetades av Timbecos projektörer enligt den av beställaren tillhandahållna arkitektoniska lösningen och rumskraven.
Byggnaden projekterades på en botten med metallram för att säkra flyttbarhet. Väggarna och takelementen utfördes med element med trästomme. Golv till tak-fönster och dörrmodulen fabriksmonterades. Fasadlösningen utfördes med kompositskivor föreskrivna av beställaren. Även takbeläggningen i bitumen fabriksmonterades. Alla installationsarbeten för ventilationssystemet och genomföringar utfördes på fabriken. Interiören utfördes enligt en föreskriven lösning men fanerklädda skivor med ljust trämönster och undertaksmoduler i trä. Golvet täcktes med grå keramiska plattor.

Modular-bensinstation

Tõnis Vaiksaar
Försäljningschef

Projektet löpte faktiskt överraskande smidigt och både beställaren och Timbeco blev nöjda.
Även om utarbetandet av den bärande konstruktionen var mer komplicerat än planerat så gick organiseringen av byggarbetena mycket smidigt och i bra samarbete med beställaren. Den största utmaningen var att kunna projektera en tillräckligt styv bottenram som även skulle uppfylla beställarens krav på höjd över mark och garantera säker transport av den glasade fasaden.

UTMANINGAR

Den största utmaningen för projekteringsteamet handlade om modulens mått som var större än vanligt och även behovet av flyttbarhet. Därför projekterades ett underlag med metallram för byggnaden för att göra den tillräckligt styv och flyttbar.
Den mycket korta monteringsperioden var avsedd för att minimera avbrott i beställarens dagliga verksamhet (bensinstationens butik). Därför utfördes alla specialdelar och tekniska anslutningar till 99% på fabriken för att undvika avbrott i kundservice på bensinstationen.

TRANSPORT OCH LYFT

Ett företag specialiserat på specialtransporter anlitades för transport av bensinstationsmodulen. Hydrauliska domkrafter användes för att lyfta upp modulen till en höjd som möjliggjorde lastbilen att köra in under modulen för lastning. Eftersom lasten var stor behövde den köras nattetid. På byggplatsen lyftes modulen på plats med hjälp av två lyftkranar. Hela lyftprocessen tog mindre än tre timmar och butiken öppnades mindre än 36 timmar efter att byggnaden hade lyfts på plats.

 


Plats


Visa andra

Timbeco byggde ett radhus i Mariehamn, Åland

Timbeco ritade, producerade och installerade ett modernt radhus i träelement i Mariehamn, Åland

Visa mer

Radhus och flerbostadshus i Sverige

Timbeco designade, producerade och installerade en serie korsvirkeshus i Gustavsberg, Sverige, nära Stockholm.

Visa mer

Vi har byggt över 2500 trähus i 25 länder
Försäljningskonsulter är alla utbildade ingenjörer
Vårt team har 12 designers