Kontakta oss

Käokella radhus

Timbeco har tillverkat och uppfört ett till stor del fabriksfärdigt radhus i Estland.

Byggelement av trä för radhusets ytter- och innerväggar försågs med genomföringar för ventilation, genomföringar för kaminskorstenar och kabelslangar på fabriken. Förmonterade genomföringar hjälper att spara byggtid på plats. Dessutom kan genomföringarna utföras med bättre lufttäthet på fabriken: det skulle vara svårt att uppnå ett likvärdigr resultat på plats och det skulle ta flera gånger längre tid än på fabriken.

Byggelementen av trä försågs även med gipsskiva på insidan och värmebehandlad fasadbeklädnad på fabriken. Fördelen med värmebehandlade fasadbrädor är att de är väderbeständiga och formstabila – brädan kommer inte att böja sig. Värmebehandling undviker även spridning av röta och mögel på virket.

Ett till stor del fabriksfärdigt hus möjliggör att spara byggtid på plats. Byggnadens konstruktioner håller även högre kvalitet eftersom alla material utförs och monteras i torr miljö på fabriken. Radhusets klimatskal uppfördes på 4 veckor. Det skulle ha tagit upp till tre gånger längre tid på plats.

Plats: Estland
Boyta: 800 m2
Antal lägenheter: 8
Volymen på byggelementen i trä: 3000 m2
Beställningsberedskap: huspaketet är delvis färdigt på utsidan, som bilderna visar. Gipsskivor installerade på insidan.
Prefabricering från fabrik: ventilation, ledningar, skorstensledning, elektriska tillbehör och yttervägg av trä installeras i fabriken på de externa väggelementen. Installation av gipsskivor.
Vatten, elektricitet, avlopp, ventilationsflöden: nej
Arkitektur: från klienten


Plats


Visa andra

Timbeco byggde ett radhus i Mariehamn, Åland

Timbeco ritade, producerade och installerade ett modernt radhus i träelement i Mariehamn, Åland

Visa mer

Radhus och flerbostadshus i Sverige

Timbeco designade, producerade och installerade en serie korsvirkeshus i Gustavsberg, Sverige, nära Stockholm.

Visa mer

Vi har byggt över 2500 trähus i 25 länder
Försäljningskonsulter är alla utbildade ingenjörer
Vårt team har 12 designers