Kontakta oss

Förskola i Falun

Timbeco har projekterat, tillverkat byggelement av trä för och uppfört en utvändigt färdig förskola i Falun, Sverige. Klimatskalet av massivträ och byggelement med trästomme uppfördes på bara tre veckor.

Ort: Falun, Sverige
Byggnadstyp: förskola
Arkitektprojekt: från kunden
Uppdrag från kunden: utvändigt färdigt klimatskal inkl uppförande
Byggsystem: fabrikstillverkade byggelement med trästomme kombinerade med byggelement av massivträ
Uppförande av klimatskalet: 3 veckor
Byggperiod för den beställda färdighetsnivån: 7 veckor
Projektering: kunden hade utfört hållfasthetsberäkningar för massivträ och preliminär dimensionering. På basis av CAD-modeller för konstruktioner, arkitektoniska lösningar och tillhörande system utarbetade Timbeco en gemensam modell som användes av Timbecos projektörer för att upprätta tillverkningsritningar för byggnaden. Under projekteringen delades den konstruktionsmässiga delen (bl a massivträ) upp i element med utgångspunkt i transportbehov och effektivt uppförande. Både byggelementen med trästomme och byggelementen av massivträ projekterades med genomföringar för tillhörande system. Genomföringar gör det betydligt lättare att installera systemen under påföljande byggetapper.

LEVERANSUPPSÄTTNING FRÅN FABRIK

Väggelement: tätade och ytbehandlade fönster/dörrar fabriksmonterades i byggelementen. Även ytterväggarnas träbeklädnad blev fabriksmonterad. För värmeisolering användes såväl ekologisk träfiberull som mineralull. Mineralullen var bland annat avsedd för att höja brandmotståndet.

Bjälklagselement: byggnadens bjälklag och merparten av innerväggarna utfördes av massivträ. Mellan bjälklagselement av massivträ och bärande innerväggselement monterades ett upp till 25 mm tjockt specialmaterial för ljuddämpning.

Takelement: yttertaket tillverkades av takelement på Timbecos fabrik. Takelementen utfördes av limträbalkar och försågs även med ett skikt rullmaterial av bitumen på fabriken för att försäkra väderskydd. Taktegel monteras på plats.


Plats


Visa andra

Timbeco byggde ett radhus i Mariehamn, Åland

Timbeco ritade, producerade och installerade ett modernt radhus i träelement i Mariehamn, Åland

Visa mer

Radhus och flerbostadshus i Sverige

Timbeco designade, producerade och installerade en serie korsvirkeshus i Gustavsberg, Sverige, nära Stockholm.

Visa mer

Vi har byggt över 2500 trähus i 25 länder
Försäljningskonsulter är alla utbildade ingenjörer
Vårt team har 12 designers