Kontakta oss

Rumsplaner för lägenheter

4-RUMSLÄGENHET 67,2m²

3-RUMSLÄGENHET 60,4m²

3-RUMSLÄGENHET 46,2m²

3-RUMSLÄGENHET 43,3m²

2-RUMSLÄGENHET 33,5m²

4-RUMSLÄGENHET 59,5m²

Lägenheter från standardmoduler planeras som två olika typer av 2- och 3-rumslägenheter. Byggnader kan utformas med 2, 4, 6, 8, 10, 12 eller fler lägenheter. Carportar och förråd kan också byggas intill flerbostadshusen.

I ett mycket tidigt skede av projektet genomförs en #LCA-analys på standardmodulhus tillverkade vid Timbecos husfabrik för att identifiera byggnadens koldioxidavtryck. Koldioxidavtrycksberäkningar görs enligt svenska krav BREEAM SE NC 2017 och i Nederländerna enligt BREEAM NL.

TMS-PROJEKT GJORT