Kontakta oss

Monteringsfärdiga hus

Vi tillverkar och uppför monteringsfärdiga hus enligt kundens projekt. Monteringsfärdiga hus tillverkas på Timbecos fabrik som stora byggelement i trä, vid behov monterade fönster (med tillbehör), värmeisolering och invändig och utvändig beklädnad.


Utfackningsväggar

Hyreshus

Vi är ett företag som erbjuder byggelement i trä avsedda för att bygga hyreshus. Dessa element är tillverkade av högsta kvalitet och de är även projektspecifika för att möta våra kunders varierande önskemål. Med andra ord hjälper vi dig med ditt projekt så att det blir så som du har tänkt dig. – >

Läs mer
Monteringsfärdiga hus

Radhus

När ett projekt som innebär att du ska bygga radhus skall planeras och genomföras är det många pusselbitar som ska falla på plats.

Vi på Timbeco finns till din tjänst då du är i behov av byggelement av trämaterial av högsta kvalitet anpassade för just den här typen av projekt. I samband med att vi tillverkar träelementen görs det enligt kundens projekt. Givetvis med en standard som följer svenska byggkrav och föreskrifter.

 

Läs mer
Monteringsfärdiga hus CLT

Massivträ

Vid konstruktion av väggar och tak kan CLT-lösningar, metallram eller delvis kombinerad med betong användas delvis eller noggrant. Vi kommer alltmer till kunder som har valt det miljövänliga och innovativa sättet att bygga, eftersom de är idealiska för att kombinera CLT och träarbete. I Sverige har vi byggt upp ett antal barnhem och skolor med hybridstrukturer med CLT och träramelement.

Läs mer
Parhus

Parhus

När du vill börja med att bygga parhus är du varmt välkommen till oss på Timbeco där du har möjlighet att beställa så kallade projektspecifika byggelement i trä. Vi erbjuder högsta kvalitet som dessutom tillverkas enligt dina önskemål som kund. Självklart tar vi också hänsyn till de svenska byggkrav och föreskrifter som finns.

Det finns flera fördelar med att välja parhus tillverkade av byggelement i trä. Kvaliteten blir väldigt hög samtidigt som kostnaderna minskar jämfört med tillfällen då det är platsbyggt eller byggs i betong.

Läs mer
Byggande av skolor

Byggande av skolor

Byggande av skolor av byggelement i trä ger högre kvalitet, kortare byggtid och följaktligen även mer kostnadsbesparing än när man väljer att bygga skolor som platsbygge eller bygga skolor i betong.

Läs mer

Våra produkter

Element hus

Element hus

Alla element i elementhuset är färdiga som stora element i fabriken. En extern vägg med dörrar och fönster eller ett tak med täckmaterial är till exempel fabriksbyggd och monterad på en mast vilket minskar konstruktionstiden avsevärt.

Visa mer
Byggmoduler

Byggmoduler

Modulbyggnader tillverkas på en fabrik i en mycket hög grad av färdigställande. Modulerna är som regel utformade från och till och med upp till 80-90% och möbler är installerade. Ekonomiskt sett är det ekonomiskt rimligt att konstruera moduler där moduler / byggkomponenter kan användas.

Visa mer

Våra referenser

Vi har byggt över 2500 trähus i 25 länder
Försäljningskonsulter är alla utbildade ingenjörer
Vårt team har 12 designers