Boligblokk

Vi har prosjektbasert produksjon av høykvalitets byggelementer for bygging av boligblokker.

Byggeelementene som kreves til bygging av boligblokker produseres i samsvar med kundens prosjekt og i samsvar medbygningsnormer og -regler i Norge (TEK17).

Bygging ev boligblokk av byggelementer av tre er av høyere kvalitet, raskere og dermed også rimeligere, enn bygging av boligblokk på byggeplass eller bygging av boligblokk av betong.

Vi tilbyr også oppføring av boligblokkelementer.

Boligblokker

Vi driver samarbeid med hovedentreprenører (NCC, Peab, SRV), store og små byggefirmaer og utviklere. Våre kunder verdsetter våre erfaringer med bygningsmessig prosjektering, men også elementenes høye kvalitet og profesjonell service.