Kontakt vår salgskonsulent

Miljø og bærekraft

Miljøstyringssystemet er en del av Timbecos styringssystem, inkludert planlegging og implementering av miljøpolitikk og styring av miljøaspekter.

Timbecos hovedmål er å øke miljøprestasjonen gjennom implementering av overholdelsesforpliktelser og fastsettelse og oppfyllelse av miljømål.

Timbecos miljømål er:
  • Økonomisk bruk av naturressurser og materialer
  • Håndtere avfall på best mulig måte for natur og mennesker
  • Kontinuerlig forbedring av aktiviteter rettet mot miljøvern.
Viktige miljøaspekter for Timbeco er:
  • Naturressursene i verden minker
  • Normalt og farlig avfall genereres i produksjonsprosessen
  • Feil bruk av papir
  • Potensielle brannfarer