Sertifiseringer

ISO 9001 kvalitetsstyringssystem

For at organisasjoner skal kunne konkurrere med suksess i markedet med sine produkter eller tjenester, må deres ledelse sørge for kontinuerlig prosessforbedring for å sikre god kvalitet. Kontinuerlig forbedring og forbedring er det grunnleggende prinsippet i kvalitetsstyringssystemet. Overholdelse av ISO 9001-standarden krever at det finnes et kvalitetsstyringssystem på et elementært nivå og er en garanti for kunden om at løfter blir oppfylt.

ISO 14001 miljøstyringssystem

Gitt den stadig økende bevisstheten om klimaendringer og miljøspørsmål, trenger organisasjoner et effektivt miljøstyringssystem som gir langsiktig konkurranseevne. Bevisst miljøledelse er en bedrifts mulighet til å vise at de under produksjon og distribusjon av varer er klar over og kontrollerer virkningen av deres aktiviteter på miljøet. Selskapets ønske om å beskytte miljøet gjenspeiles i bærekraftig forbruk av råvarer, valg og bruk av bærekraftige energikilder, anvendelse av moderne teknologier,
effektiv håndtering av utslipp og industriavfall, samt logistisk transport av produkter.

ISO 45001 kontrollsystemer for helse og sikkerhet på arbeidsplassen

Arbeidssikkerhetsproblemer kan virke overdrevne frem til den første ulykken, som fører til fysisk skade og forårsaker materiell og moralsk skade og negativ omtale for selskapet. Arbeidssikkerhetssystemet er en svært viktig del av virksomhetens ledelse, som skaper grunnlag og rammer for målrettet, transparent, effektiv, faktabasert og arbeidstakerinkluderende helse- og sikkerhetsvirksomhet. Å ta i bruk et forståelig og kontrollerbart arbeidssikkerhetssystem bidrar også til å håndtere og redusere potensielle risikoer og skader.

SINTEF-sertifikat fra 2022

I begynnelsen av 2022 trådte den tekniske godkjenningen TG 20710 fra Norges Byggforskningsinstitutt (Sintef Bygg og Infrastruktur) i kraft for byggesystemet utviklet i Timbeco. Sintef bekrefter at Timbeco-elementet og det modulære bygningskonstruksjonssystemet bestående av design, produksjon og konstruksjonsløsninger er egnet for bruk i Kongeriket Norge og er i samsvar med den norske byggeforskriften. Godkjenningen omfatter bygninger på inntil 4 etasjer og dekker områder som lastekapasitet, energieffektivitet, lydisolering, brannmotstand, våtrom og miljø.

ETA European Technical Assessment fra 2021

European Technical Assessment er et vurderingsdokument som bekrefter ytelsen til et byggeprodukt i forhold til dets hovedegenskaper. Harmoniserte standarder og europeiske tekniske vurderinger skaper et felles teknisk språk som brukes av alle involverte i byggebransjen og gjør det mulig for produsenter å utarbeide en ytelseserklæring og påføre CE-merket. CE-merket gjør at et byggeprodukt lovlig kan markedsføres i ethvert EU-land og deretter omsettes i EUs indre marked.