Om du er interessert i byggelementer av høy kvalitet produsert i tre, er du varmt velkommen til oss på Timbeco. Her produserer vi produktene etter kundenes ønsker og krav, uten å la oss begrense av standardmål. Vi produserer alle elementer i vår egen fabrikk for å kunne garantere absolutt toppkvalitet. Dette medfører også at vi har mulighet til å produsere elementene til maksimal prefabrikeringsgrad. Ved eventuelle behov for hjelp med monteringen kan vi på Timbeco bistå med våre tjenester også da.

Selvfølgelig arbeider vi etter spesielle byggnormer for å oppfylle den norske byggstandarden ifølge TEK 17. Utover dette har vi en CE-merking når det gjelder vår produksjon av monteringsferdige hus. I dag samarbeider vi med en rekke store navn innen den norsk byggbransjen, som for eksempel NCC, SKANSKA og AF Gruppen. Men selvsagt dreier det seg også om mindre og enkeltstående byggforetak.


I bærende konstruksjoner bruker vi styrken av sortert tre (C24). For robusthet er tappene av elementene laget med helautomatiske trebearbeidingsmaskiner, noe som gjør at vi kan komme i kontakt med trediagonaler og skiver.

Vår utstyrspark gir oss mulighet til å produsere konstruksjonselementer av svært forskjellig bredde, høyde og tykkelse, vi kan montere elementene i henhold til kundens prosjekt.


Hvorfor bestille trekonstruksjoner fra oss

I bedriften har vi en intern avdeling som arbeider med prosjektering. Her utvikler vi ulike konstruksjonsløsninger for kundenes varierende prosjekter. Kostnadseffektivitet er noe vi verdsetter høyt når det gjelder prosjekteringen. I dag benytter vi programvare for 3D-prosjektering – et verktøy som tillater oss å jobbe med større presisjon. I tillegg bidrar det til at en lettforståelig presentasjon av detaljerte tekniske løsninger kan presenteres for kunden, samt enkle anvisninger for selve monteringen i sluttenden.

Enda et punkt på listen som vi setter høyt, er å produsere byggelementer i fabrikken til en maksimal prefabrikeringsgrad. Grunnen til dette er at vi vil kunne forberede for kunden på en slik måte at arbeidet på selve byggeplassen blir så smidig og enkelt som mulig – blant annet ved å korte ned på tiden det tar å sette opp bygningen, noe som i sin tur sparer penger. Hvilken type elementer det dreier seg om, avgjør i hvilken grad vi kan montere blant annet forberedelser for el-installasjoner, vinduer og kledning i treverk.

Sist, men ikke minst kan du ta del i våre transporttjenester av byggelementene. Transporten tilpasses våre kunders behov, og da kan for eksempel rekkefølgen som delene leveres i, planlegges etter hvordan byggingen skrider frem. Det er også mulig å planlegge transporten etter en maksimal lastetetthet.

Når det gjelder forpakningen av elementer, arbeider vi med en værbestandig folie. På denne måten er produktene beskyttet på ferden fra fabrikk til byggeplass. Vel fremme er forpakningen produsert på en slik måte at du kan oppbevare pakken utendørs uten ytterligere beskyttelse i opptil fire uker

I dag tilbyr vi på Timbeco våre tjenester når det gjelder oppføring av byggelementer i Sverige, Norge, Finland og Storbritannia. Om du er interessert og vil vite mer om bedriften, våre tjenester eller produkter, er du som sagt varmt velkommen til å kontakte oss, så kommer vi tilbake til deg med svar i løpet av kort tid


Våre referanser