Produksjon av fabrikksbygde treelementer, og bruken av dem kombinert med andre strukturelle materialer, er utbredt i alle de nordiske landene. Treelementer gjør byggeprosessen raskere, og reduserer dermed byggekostnaden.

Vi tilbyr fasadeelementene til ytterveggen i henhold til kundens prosjekt med maksimal ferdiggrad.

Timbecos partnere er entreprenører og eiendomsutviklere av ulike størrelser, som setter pris på vår ekspertise og kompetanse innen design, produksjon og konstruksjon av treelementer. Den høye produksjonskvaliteten og de økonomiske besparelsene er hovedargumentene som sørger for at bruken av treelementer øker. Konstruksjonen av elementene gir en betydelig tidsbesparelse i byggingen og flere ulike kostnadsposter for objektet, som leie av stillas, takstein eller prosjektledelsen av et byggeprosjekt.

Prefabrikerte treelementer brukes med ulike design

Når en bygning tegnes, gjøres valgene ut fra hva slags hus som bygges. Sikkerhet og byggekostnad er selvfølgelig en del av beslutningskriteriene. Timbecos ingeniører har lang erfaring, og vi kan utvikle og designe optimale og kostnadseffektive treelementer. Som en hovedregel, jo tidligere en produsent av treelementer involveres i designprosessen, jo bedre blir resultatet.

ENERGIEFFEKTIVITET I ET PREFABRIKERT HUS

STANDARDLØSNINGER FOR FASADEELEMENTER

TREKKER FRAMTIDIGHET (MM) U-VERDI (U=W/M² K)
BRANDBESTANDIGHET REI MIN (MAX)
DIMENSJONER M (MAX)
145 0,24 30 (60) 2,8 x 9 (12)
145+45 0,19 30 (60) 2,8 x 9 (12)
195 0,2 30 (60) 2,8 x 9 (12)
195+45 0,16 30 (60) 2,8 x 9 (12)
195+95 0,13 30 (60) 2,8 x 9 (12)

Standardløsninger er vår definitive preferanse når det gjelder tekniske løsninger. Vår standardstørrelse for fasadeelementer er 2.8 x 9 m (maks. 3 x opp til 18 m).