Arbeid i Timbeco

 

HVORFOR ER DET GODT Å JOBBE I TIMBECO

Timbeco Woodhouse OÜ er en attraktiv arbeidsgiver, vi er åpne til nye ideer, mennesker og utfordringer. Vår lange levetid og store erfaringer på internasjonale markeder gir stabilitet, sikkerhetsfølelse og nye muligheter til våre ansatte. Hensikten vår er å være best på eget virksomhetsfelt og våre systemer for innlending og opplæring sikrer at alle nye ansatte har utmerkede utviklingsmuligheter. Da vi eksporterer trehus over hele verden, er det hos oss mulig å skaffe seg internasjonal arbeidserfaring.

På markedet er Timbeco kjent for sin grønne og familiefokuserte tenkemåte, hensikten vår er å ta vare på miljø og forbedre menneskers livskvalitet. Forretningskulturen vår er basert på samfunnsaktivitet og -ansvar. Vi er overbeviste om at en fleksibel og familiesentrert arbeidsordning er nyttig både for arbeidsgiver og arbeidstaker. Som et bevis på det ble Timbeco tildelt en spesialpris av Forumet for Bærekraftig Entreprenørskap på Drømmearbeidsgiver-konkurransen i 2013, som anerkjente Timbeco for skaping av bærekraftig arbeidsmiljø.

Takk stil store investeringer i bygninger og moderne teknologi har vi skapt moderne arbeidsomgivelser for alle ansatte både på vårt hjemmekontor og produksjonsanlegg i Tõdva, Saku kommune. Vi bryr oss om våre ansattes helse, ved å gjennomføre regelmessige helsesjekk og sikre beste muligheter for deres arbeid.

Sertifikatet «Kaunis Eesti Kodu» («Vakkert estisk hjem») som vi er tildelt er nok et bevis på gode arbeidsomgivelser hos Timbeco.

Bevis på foretakets stabile finanssituasjon er meget god eller AAA-kredittvurdering fra Krediidiinfo (Kredittinformasjon) gjennom mange år, som for sin del gir våre ansatte en sikkerhetsfølelse når det gjelder utbetaling av lønn og foretakets levekraft. Vi bruker et motiverende lønnssystem, som gjør at våre ansatte har en konkurransedyktig lønn.

Kvalitetstid tilbrakt sammen er viktig for å øke ansattes enhets- og teamfølelse, og vi satser gjerne på fellesaktiviteter, alt fra idrettskonkurranser, julebord og sommerdager til flere dagers skiferier og familiearrangementer. Vi deltar kollektivt og aktivt i folkeidrett, arrangementer som Tartu Maraton, Kuldkala (Gullfisken), Käi Jala (Gå til fots) osv.

Vi vektlegger ikke forskjellene mellom mennesker og stillinger, fordi vårt største verdi er en tilfreds, lojal og bærekraftig ansatt. For å sikre dette gjennomfører vi utviklingssamtaler med alle våre ansatte minst én gang i året.

Du er velkommen som ansatt hos oss hvis dine personegenskaper og holdninger er i samsvar med våre verdier. Våre viktigste valgkriterier er profesjonell kompetanse, tilsvarende utdanning og språkkunnskaper. Nyttige egenskaper er arbeidserfaringer fra annen kultur, ønske om å gjøre ting bedre, handlekraft, mot til å ta valg og ansvar, vilje til å utvikle seg og bry seg om andre mennesker og hvordan det går med dem.

Vi er stolte over våre ansatte!