Miljøvennlig produksjon av trehus i Norge

 

Timbecos produksjonsprosess er miljøvennlig og bærekraftig, vi verdsetter et sunt og økologisk bomiljø. Vi anser det som sentralt å sørge for at våre aktiviteter ikke skader omgivelsene og forurenser mer enn nødvendig. For eksempel bruker vi treavfall og sagflis fra produksjonen for å varme opp produksjonsanleggene våre. Vi produserer også vedbriketter fra sagflis. Ved å følge prinsippene for å etterlate et så lite økologisk fotavtrykk som mulig, har vi optimalisert alle våre produksjonsprosesser slik at de er så miljøvennlige som mulig.

For tiden er vi i gang med implementeringen av miljøstyringssystem ISO 14001 og arbeidssikkerhetssystem OHSAS 18001. Vi håper at begge styresystemene blir sertifisert i første halvdel av 2016.

Kvaliteten på de produserte trehusene, rommenes inneklima og beboernes trivsel avhenger av kvaliteten på materialene som brukes i produksjonen av huset. Vi bruker kun sertifiserte materialer av høy kvalitet i våre trehus.

Materialet som hovedsakelig brukes til å produsere husene våre er nordisk furu, våre produkter er ikke behandlet med noen kjemikalier og tømmeret som brukes kommer fra en veldrevet skog, som FSC-sertifikatene fra våre leverandører viser.