Massivtre

Timbeco leverte et aldershjem i Sverige, som er en kombinasjon av massivtre (krysslaminert tømmer) og byggelementer.

Den største forskjellen mellom prosjektering av et hus av massivtre og bindingsverkselementer var at vi var nødt til å ta hensyn til produksjonskapasiteten til produsenten av massivtre. Det er i stor grad avhengig av massivtreprodusenten hvilken bearbeiding, hvilke dimensjoner og hvor mange lags massivtre-elementer som kan produseres. Timbecos designere brukte dette til utføring av styrkeberegninger og knuteløsninger.

I veggelementer i massivtre ble det utført åpninger for vinduer og dører og gjennomføringer for ventilasjon på fabrikken. Den ene siden av massivtre elementer er synlig også senere og være av høy kvalitet også etter emballering, transport og oppføring av massivtre elementer. Som en interessant løsning vil vi også fremheve bygging av heissjakt av massivtre elementer. Som regel utføres heissjakter av betong pga. brannsikkerhet, men i dette prosjektet ble det oppnådd brannbestandighet også med massivtre elementer.

Les mer ->

Våre referanser