Asker-modulbygg

Timbeco-anlegget har en modulløs løsning for skolen som et vedlegg til sluttfasen. For tiden pågår arbeid med å installere ventilasjonsutstyr og kjøkkenapparater. Det nye skolebygget vil ha 2 klasserom i full størrelse og 2 separate rom som er egnet for gruppearbeid. Det er flere hjelpe- og toalettrom i bygningen. Det er en matlagingskurs i bygningens venstre fløy. Klienten er det norske selskapet Reblock og bygningen vil bli reist i Asker, Norge

Våre referanser


See also

august 5, 2021

Timbeco fabrikkutvidelse


april 4, 2019

Fabrikkhus av året 2019