Kontakt vår salgskonsulent

FLN massivtre sykehjem

Timbeco leverte et aldershjem i Sverige, som er en kombinasjon av massivtre (krysslaminert tømmer) og byggelementer.

Prosjektering av massivtrebygg

Den største forskjellen mellom prosjektering av et hus av massivtre og bindingsverkselementer var at vi var nødt til å ta hensyn til produksjonskapasiteten til produsenten av massivtre. Det er i stor grad avhengig av massivtreprodusenten hvilken bearbeiding, hvilke dimensjoner og hvor mange lags massivtre-elementer som kan produseres. Timbecos designere brukte dette til utføring av styrkeberegninger og knuteløsninger. Til forskjell fra bindingsverk forutsetter prosjektering av knutepunkter for massivtre elementer spesialløsninger og spesielle festemidler, som også dimensjoneres separat.

Lydskjermsystem for massivtrebygg

For skjerming mot støtsstøy ble det i henhold til belastninger prosjektert og dimensjonert en spesiell Sylomer lydsperrestripe på 25 mm mellom etasjeskillerpaneler og veggpaneler i massivtre. Dette er et spesielt materiale, som demper støtsstøy og vibrasjon.

Etasjeskillerelementer i massivtre

På fabrikken ble det utført gjennomføringer for ventilasjon i etasjeskillerelementene i massivtre. På lange spennvidder ble det festet limtrebjelker under etasjeskillere i massivtre.

Massivtre veggelementer

I veggelementer i massivtre ble det utført åpninger for vinduer og dører og gjennomføringer for ventilasjon på fabrikken. Den ene siden av massivtre elementer er synlig også senere og være av høy kvalitet også etter emballering, transport og oppføring av massivtre elementer. Som en interessant løsning vil vi også fremheve bygging av heissjakt av massivtre elementer. Som regel utføres heissjakter av betong pga. brannsikkerhet, men i dette prosjektet ble det oppnådd brannbestandighet også med massivtre elementer. «

Takelementene ble produsert på Timbeco fabrikk av isolert og vannbestandig bindingsverk. Takbelegget i bitumen (SBS) ble montert på elementene på fabrikken.

Byggeteknisk sett var det mulig å bygge huset ved bruk av hvilket som helst moderne materiale eller byggemetode. Likevel hadde kunden to viktige hovedprinsipper ved valg av husets byggemateriale: miljøvennlighet og innovasjon. Når det gjelder innovasjon var kundens formål å utføre byggeprosjekt ved bruk av et innovativt byggemateriale. CLT oppfylte kundens begge kriterier. Dette er et innovativt og miljøvennlig materiale.

PROSJEKTINFORMASJON:

  • Hustype: offentlig bygg
  • Produkt: helhetsløsning for elementhus i kombinasjon med CLT (krysslaminert tømmer)
  • Samlet kapasitet av byggelementer: 10 000 m2

FORDELENE MED CLT.

  • CLT (krysslaminert tømmer) er første virkelige alternativet for betong, som er såpass stabilt og holder sin form, slik at tre kan også brukes til bygging av høyhus.
  • positiv CO₂ balanse
  • miljøvennlig og effektivt byggemateriale
  • 5 ganger lettere enn betong eller teglstein
  • gode isolerende egenskaper
  • gode branntekniske egenskaper


Location


Se andre

Rekkehus på Aland i Marienhamn

Timbeco tegnet, produserte og installerte et rekkehus i Mariehamn, Åland

Se mer

Rekkehus og bygårder i Sverige

Timbeco designet, produserte og installerte en serie tømmerrammede leilighetsbygg i Gustavsberg, Sverige, nær Stockholm.

Se mer

Vi har bygget over 2500 trehus i 25 land
Salgskonsulenter er alle ingeniører utdannet
Vårt team har 12 designere